Na svou dobu neobvykle aktivně zasahovala do společenského i politického dění a v mnohém svém jednání byla předzvěstí blížící se renesance a humanismu, nového životního stylu i pojetí světa. Zcela právem patří mezi významné české osobnosti a zůstává trvalým vzorem.

Důležité listiny podepisoval s dodatkem: „My k její milosrdné vůli přihlížíme, neboť manželé jsou jedno tělo, co ona rozhodla, to i za náš skutek pokládáme“. Dosáhla postavení, které nikdy předtím ani nikdy potom žádná z českých šlechtičen nezískala. Johana byla nevšední žena, vynikala přirozenou bystrostí, energií a diplomatickým taktem.

Johana vstoupila do dějin jako druhá manželka krále Jiřího z Poděbrad. Energická a sebevědomá žena se díky svým schopnostem stala svému muži největší oporou a nejlepším rádcem. Jiří jí svěřoval politické úkoly a v době své nepřítomnosti jí dokonce předával své pravomoci.